Meer tolpoorten

Het kabinet houdt rekening met de installatie van maximaal nog eens 27 tolpoorten op secundaire wegen in de Randstad. Deze zouden volgens bronnen op het ministerie van Verkeer en Waterstaat komen naast de al geplande 11 punten voor elektronische tolheffing op de autosnelwegen.

Op het ogenblik wordt nog druk onderhandeld in de regio's Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht over de plaatsing van extra tolpoorten op het zogeheten onderliggend wegennet. Die worden in sommige gevallen noodzakelijk om sluipverkeer tegen te gaan.

Het is in beginsel aan de provinciale en lokale overheden hoeveel extra poorten ze willen installeren op de secundaire wegen en op welke plaats. De kosten van de extra poorten, die zo'n twee miljoen gulden per stuk bedragen, zal het rijk dragen. Het kabinet heeft inmiddels een nieuw wetsontwerp voor de invoering van het rekeningrijden voor advies naar de Raad van State gestuurd. In de memorie van toelichting daarbij staat volgens ingewijden het maximale aantal van 27 extra tolpoorten vermeld. Een woordvoerster van het ministerie van Verkeer verklaarde vanmorgen dat het kabinet de mogelijkheid achter de hand houdt om de periode van het rekeningrijden uit te breiden. In de huidige plannen gaat het nog om de ochtendspits tussen 7.00 en 9.00 uur. Dit zou echter kunnen worden uitgebreid van 6.00 tot 10.00 uur.

DOSSIER REKENINGRIJDEN www.nrc.nl/DenHaag