Meer parkeergeld in Amsterdam

De inkomsten uit betaald parkeren in Amsterdam zijn het afgelopen jaar gestegen met tien miljoen gulden tot 148,7 miljoen gulden. Dat staat in het jaarverslag van de dienst Stadstoezicht over 1999. De toename wordt veroorzaakt door de uitbreiding van het gebied waar voor parkeren moet worden betaald. Stadstoezicht behaalde een winst van 1,8 miljoen gulden. Het aantal gekraakte parkeerautomaten is gestegen, maar door braakwerende voorzieningen is het percentage defecte automaten teruggebracht tot zeven.