Iran: vrouw mag gebed leiden

De religieuze leiders in Iran hebben een beperking op de rol van de vrouw opgeheven. In een fatwa, een religieus decreet, hebben zes hoge shi'itische leiders de vrouw toestemming gegeven voortaan voor te gaan bij gebedsdiensten voor vrouwen. Tot dusverre was die rol voorbehouden aan mannen, hetgeen volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Onderwijs met name op meisjesscholen een groot probleem vormde.