Hogesnelheidslijn

`HSL opnieuw 250 miljoen duurder' (NRC Handelsblad, 21 juli). Al met al zijn sinds de eerste plannen, zo'n tien jaar geleden, de geraamde kosten gestegen van 3,2 miljard naar 9,5 miljard gulden. Dat is ongeveer duizend gulden per strekkende centimeter.

Het is verbazingwekkend dat zo'n kostenstijging van 200 procent klakkeloos wordt aanvaard. Niemand schijnt zich ook nog af te vragen of die HSL ooit zal kunnen renderen. Toch maar een antwoord: nee, nooit.

Toen in 1991 het eerste openbare rapport over de HSL verscheen, was daarin een prachtige kosten-batenanalyse opgenomen, die aantoonde dat de HSL zich op termijn zou terugverdienen. Er werd daarbij uitgegaan van een ontwikkeling van de reizigersstroom tussen Amsterdam en Parijs die met héél veel verbeeldingskracht en welwillendheid acceptabel zou kunnen zijn. Als de toenmalige minister van V&W had gezegd: `We gaan een HSL aanleggen. Die kost 9,5 miljard; 3,2 miljard verdienen we terug maar de resterende 6,3 miljard... tja, dat weet ik ook niet', dan was ze de Kamer uitgehoond en het onderwerp HSL was definitief van de agenda geschrapt.

Minister Jorritsma heeft veel later nog wel eens iets verstandigs gemompeld, in de trant van: ,,...misschien moeten we bij die hele grote infrastructurele projecten aan het eind van de procedures nog eens goed kijken of het allemaal nog wel zo moet als we destijds dachten''. Inderdaad. En zegt u dat vooral eens tegen mevrouw Netelenbos. Want 9,5 miljard is een hoop geld en daar kun je hele leuke dingen mee doen. Misschien wel échte problemen oplossen in de sector verkeer en vervoer, in plaats van een probleem dat niet eens bestaat.

    • Bart Bartstra