Grotius

In zijn column van 14 juli maakte mr. J.L. Heldring terloops de opmerking dat Hugo de Groot (Grotius) de toepassing van het door hem opgestelde beginsel inzake de vrije zee beperkt tot Europa. Dit is niet geheel juist.

Grotius poneert dit beginsel juist en met name met betrekking tot de buiten-Europese wateren. In dit verband is het van belang om op te merken dat Grotius als Hollander behoort tot een gemenebest, waarvan de handel bloeit en waarvan de schepen de wereldzeeën bevaren. Het voornaamste belang van Holland is dan ook gelegen in het veiligstellen van zijn scheepvaart tegen oorlogshandelingen en roofzuchtige aanvallen, kortom in het waarborgen van `de vrijheid der zee'.

Als militair relatief zwakke natie steunt Holland vooral op het internationale recht, dat het wapen der zwakkeren is. Van Engelse zijde bestrijdt men het betoog van Grotius en verschijnt als tegenhanger van zijn Mare liberum in 1635 Seldens Mare clausum (`De gesloten zee').

    • Mr. L. Westerhof