Geen huisarrest vandalen

Minister Korthals (Justitie) is terughoudend over het inzetten van elektronisch huisarrest tegen voetbalvandalen. Hij verwacht dat deze straf slechts beperkt kan worden toegepast bij de bestrijding van voetbalvandalisme. De minister laat dit weten in antwoord op Kamervragen. Vorige maand werd de minister om zijn standpunt gevraagd inzake elektronisch huisarrest na een pleidooi van de Rotterdamse politiechef Lutken. Afgelopen weekeinde pleitten Kamerleden na rellen rond voetbalwedstrijden van Nederlandse clubs in België voor het toepassen van elektronisch huisarrest.

Lutken ziet in elektronisch huisarrest een effectief middel om bij grote voetbalevenementen, zoals het afgelopen EK, met minder grootschalige inzet van politie ongeregeldheden te voorkomen. Kamerleden zien elektronisch huisarrest als een middel dat stelselmatig kan worden ingezet bij de reguliere voetbalcompetitie.

Korthals laat het toepassen van elektronisch huisarrest onderzoeken door een werkgroep onder leiding van het openbaar ministerie die komend najaar bekijkt hoe strafrechtelijke maatregelen tegen voetbalvandalisme kunnen worden verbeterd. Deze werkgroep bekijkt met name hoe het opleggen van een strafrechtelijk stadionverbod en de daarbij behorende meldingsplicht voor voetbalvandalen in de praktijk moet worden toegepast. De minister van Justitie verwacht dat het toepassen van elektronisch huisarrest in alle gevallen slechts een beperkte bijdrage kan leveren aan de bestrijding van voetbalvandalisme. Hij wijst erop dat een dergelijke maatregel alleen door de strafrechter kan worden opgelegd, waarbij deze precies moet aangeven waar en op welk tijdstip het huisarrest moet gelden.