VS: Burkina Faso en Liberia helpen rebellen S.Leone

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben gisteren openlijk Liberia en Burkina Faso beschuldigd van hulp aan de rebellen in Sierra Leone, door hen te helpen bij het verkopen van diamanten en het kopen van wapens.

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Richard Holbrooke, zei gisteren dat de VS maatregelen tegen beide Afrikaanse landen zullen steunen tenzij ze hun steun aan de rebellen in Sierra Leone onmiddellijk staken. Volgens Amerikaanse bronnen wordt overwogen de buitenlandse tegoeden van Liberia en Burkina Faso te bevriezen en hoge functionarissen uit beide landen visa te weigeren. Washington zou ook Amerikaanse steun aan de twee landen kunnen staken.

De Liberiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Monie Capta, eiste gisteren onmiddellijk ,,concrete bewijzen'' dat zijn land betrokken is bij steun aan de rebellen in Sierra Leone. Die bewijzen zouden door een groep deskundigen moeten worden bestudeerd. Ook de Burkinese VN-ambassadeur eiste bewijzen. Hij voegde daaraan toe dat zijn regering bereid is onderzoekers toe te laten.

Begin juli vaardigde de Veiligheidsraad van de VN een verbod uit op de handel in diamanten uit Sierra Leone, voor zover die niet zijn voorzien van een certificaat van de Sierra-Leoonse regering. Die maatregel moet bijdragen aan de ongecontroleerde handel in Sierra-Leoonse diamanten. De rebellen controleren negentig procent van de diamantwinning in het land. Met de verkoop van die diamanten financieren ze hun rebellie. De burgeroorlog in Sierra Leone duurt al negen jaar; tienduizenden mensen zijn gedood en tienduizenden anderen zijn door de rebellen verminkt. Volgens de resolutie van de Veiligheidsraad worden door de rebellen verkochte diamanten via Liberia op de wereldmarkt aangeboden. In de resolutie werd Burkina Faso niet genoemd.

Dat gebeurde gisteren wel op een hoorzitting van de commissie van de Veiligheidsraad die zich met de kwestie-Sierra Leone bezighoudt. Holbrooke zei onomwonden dat ,,de regeringen van Burkina Faso en Liberia, inclusief hun presidenten, de oorlog in Sierra Leone opstoken en van de diamanthandel profiteren.'' De president van Liberia, Charles Taylor, is midden juli gewaarschuwd daarmee op te houden. Taylor zou daarop woedend hebben gereageerd. Volgens Holbrooke heeft Liberia de afgelopen jaren voor tien miljoen dollar aan diamanten gewonnen, maar voor 300 miljoen dollar aan diamanten uitgevoerd.