Slachtofferhulp: meer delicten met letsel

. Slachtofferhulp Nederland constateert een sterke toename van het aantal slachtoffers van gewelds- en verkeersdelicten. Bovendien is er binnen die categorieën een opvallende stijging van het aantal gevallen met letsel. Bij de verkeersdelicten gaat het zelfs om een ,,forse stijging''. Dat staat in het jaarverslag van 1999 dat het Landelijk Bureau Slachtofferhulp vandaag heeft gepresenteerd.

Slachtofferhulp spreekt van een trend in de verkeers- en geweldszaken: ,,Er is sprake van een afname van de `lichte' zaken (geweld zonder letsel, verkeer zonder letsel) en een toename van de `zware' zaken (geweld met letsel, overval en beroving, verkeer met letsel).'' Er is geen zichtbare toename van het aantal zaken met dodelijke afloop. Het aantal diefstallen en inbraken is duidelijk afgenomen.

Ook het openbaar ministerie signaleerde een toename van het aantal zeer zware delicten in zijn twee weken geleden gepubliceerde jaarverslag 1999. Daarbij gaat het onder andere om verkrachting, aanranding en mishandeling.

Terwijl in 1998 het grootste aantal zaken van Slachtofferhulp nog vermogensdelicten betrof, zijn in 1999 de categorieën vermogensdelicten (25.134) en geweldsdelicten (24.948) ongeveer even groot. Verkeersdelicten staan op de derde plaats, met 20.311 zaken. Volgens Martijn Gerritsen van Slachtofferhulp Nederland is het niet precies duidelijk waar de stijging van het aantal letselzaken door wordt veroorzaakt. ,,Het zou kunnen liggen aan verbeterde doorverwijzing van de slachtoffers door de politie, of aan de grotere bekendheid van Slachtofferhulp. En natuurlijk bestaat het vermoeden dat er meer ernstige delicten gepleegd worden. Of het totaal aantal delicten in de maatschappij toeneemt, kunnen we niet met zekerheid zeggen.'' Slachtofferhulp heeft speciale projecten gestart voor slachtoffers van huiselijk geweld. ,,Het `zinloos geweld' is weliswaar veel in het nieuws de laatste tijd'', aldus Gerritsen, ,,maar het `geweld achter de gordijnen', wat veel vaker voorkomt, blijft sterk onderbelicht.''

Het totaal aantal afgesloten zaken van Slachtofferhulp is slechts licht gestegen ten opzichte van 1998, van 81.664 naar 81.777.