Psychiatrie is `onzorgvuldig' met medicatie

. In veel psychiatrische ziekenhuizen geschiedt de verstrekking van medicijnen aan patiënten onzorgvuldig. De Inspectie voor de Gezondheidszorg omschrijft de situatie in een nieuw rapport als verontrustend.

Met het oog hierop bepleit de inspectie een nauwere samenwerking tussen de behandelende artsen en apothekers. Ook zou de verstrekking van geneesmiddelen volgens strakkere regels moeten verlopen. De psychiatrische ziekenhuizen zouden een en ander moeten uitwerken in een beleidsplan.

De inspectie besloot vorig jaar tot een onderzoek omdat ze over aanwijzingen beschikte dat psychiatrische patiënten niet altijd op tijd hun medicijnen kregen. Sommigen kregen zelfs de verkeerde medicijnen toegediend. Uit het inspectieonderzoek onder alle 42 psychiatrische ziekenhuizen bleek dat de kwaliteit van de medicijnenverstrekking ,,op een aantal plaatsen duidelijk beneden de maat'' was. Zo bleek in sommige depots de vervaldatum van medicijnen verstreken. De inspectie concludeerde dat een deel van de problemen voortvloeit uit onvoldoende automatisering van de geneesmiddelendepots, in tegenstelling tot de apotheken en de apotheken in de algemene ziekenhuizen.