Nieuwe winst, oude trucs

Newconomy maakte 18 miljoen winst. Kosten worden elders geboekt, opbrengsten uitgesmeerd. Maar wel in alle openheid.

Wat heet winst? Newconomy, de financier, loods en stuurman van een collectie internet- en aanverwante bedrijven, maakte in het afgelopen eerste halfjaar 18 miljoen gulden netto winst. En dat voor een onderneming die nog geen twee jaar oud is en sinds april op de Amsterdamse effectenbeurs is genoteerd.

Wie zegt dat bedrijven in de nieuwe economie van tomeloze groei en dito kostenstijgingen altijd maar verlies moeten maken? Newconomy lijkt het tegendeel te bewijzen. Lijkt, want Newconomy is geen internetbedrijf, maar een collectie van bedrijven, voor wie weer andere wetten gelden.

Om te beginnen is de omzet van Newconomy zelf gering: 1,4 miljoen gulden in de eerste zes maanden. Alleen die bedrijven waarin Newconomy meer dan de helft van de aandelen plus de zeggenschap heeft, tellen mee in de omzet: twee van de meer dan twintig.

Geld verdienen doet Newconomy met de aan- en verkoop van participaties. Deze opbrengsten moeten de kosten van beheer en de ondersteuning van de directies van de participaties goedmaken. Maar ja, wat zijn participaties waard? Newconomy gebruikt een glijdende schaal: naarmate participaties volwassener worden en verder op afstand komen van de financier stijgt hun waarde, mits tussentijds niets misgaat.

Het uitgekiende van de waarderingsschaal, die ook internationaal wordt toegepast, is dat participaties niet verkocht hoeven te worden om meer waarde te krijgen. Een serieus bod zorgt bijvoorbeeld wel voor waardestijging. Al gaat Newconomy niet op het bod in.

In het eerste halfjaar verdiende Newconomy op deze manier ruim 28 miljoen gulden: vijf participaties gingen in waarde omhoog, drie omlaag. Wilt u weten wie? Helaas, zo ver gaat de openheid niet.

Maar er zit meer in het vat. Newconomy weet nu al dat twee participaties zijn verkocht. Per 30 juni, de datum waarop de cijfers zijn opgemaakt, heeft Newconomy deze participaties gewaardeerd op wat zij er voor heeft betaald, niet op de gestegen waarde.

De financier laat de opbrengst van de twee verkopen in het tweede halfjaar vallen: 10 miljoen gulden. Wie spaart heeft wat, wisten ze al in de traditionele economie. Terwijl Newconomy al begin mei de intentie om in elk geval een van deze twee participaties te verkopen. Of is de winst gemakshalve doorgeschoven, zodat in de tweede helft van het jaar ook weer een nettowinst kan worden gerapporteerd?

Newconomy meldt de verwachte verkoopwinst uit de twee participaties netjes in het halfjaarbericht, net als de verdampte kosten die gepaard gingen met de beursgang, de bijbehorende uitgifte van nieuwe aandelen en de langdurige marketingcampagne. Samen goed voor 17,6 miljoen gulden. Deze kosten kwamen niet ten laste van de winst. Zij zijn afgetrokken van de opbrengst van de uitgifte van de nieuwe aandelen (165 miljoen gulden).

Newconomy's werkwijze om kosten te drukken en de opbrengsten uit te smeren is niet nieuw. Financiële instellingen en overnamebeluste bedrijven hebben vergelijkbare, meestal acceptabele trucs.

Waarom? De verwachting van beleggers overtreffen door winst te maken is goed voor de beurskoers. Een hoge beurskoers maakt de inkoop van nieuwe participaties in ruil voor aandelen Newconomy lucratief. En de beurskoers bepaalt wat de managers en de medewerkers écht verdienen: met hun aandelen en hun personeelsopties.

Newconomy's koers zakte vanochtend.

    • Menno Tamminga