Kamer eist helderheid over gebruik

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil ,,op zeer korte termijn'' duidelijkheid van het kabinet over een aantal verboden bestrijdingsmiddelen.

Boeren mogen sinds 10 juli negen `onmisbare' middelen niet meer gebruiken en komen daardoor in de problemen, aldus de Kamer.

Vooral de VVD wil, gesteund door CDA en D66, snel duidelijkheid over het bezit en gebruik van de bestrijdingsmiddelen die sinds vorig week zijn verboden. De fractie van de PvdA heeft geen behoefte aan een debat. De beslissing van minister Pronk (Milieu) en staatssecretaris Faber (Landbouw) gaat volgens de liberalen in tegen de wens van de Kamer. Afhankelijk van de reactie wil de VVD de Kamercommissie van Landbouw en de verantwoordelijke bewindslieden van reces terug laten komen.

Pronk en Faber besloten vorige week negen bestrijdingsmiddelen te verbieden, die door de Tweede Kamer als onmisbaar voor de landbouw zijn gekwalificeerd. De beide bewindslieden werden gedwongen de middelen alsnog te verbieden door een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

De Stichting Natuur en Milieu (SNM) had de negen middelen daar aangemeld als schadelijk voor het milieu en in strijd met de regelgeving daaromtrent. Het college gaf SNM daarin gelijk.

,,Dit leidt tot grote chaos en een onbegrijpelijke situatie voor de belanghebbenden'', stelt het Tweede-Kamerlid Geluk (VVD). ,,Boeren kunnen hun gewassen niet meer beschermen zonder de wet te overtreden. Dat kan tot ernstige schade aan de teelten leiden.''

Volgens de liberaal zou het kabinet er goed aan doen de negen omstreden middelen te gedogen totdat de Kamer de herziene Bestrijdingsmiddelenwet heeft behandeld. ,,Het verdient niet de schoonheidsprijs, maar de Algemene Inspectiedienst zou de controles op het gebruik van deze middelen tijdelijk op kunnen schorten'', meent Geluk.

De wetswijziging, waarin de omstreden middelen wel zijn toegestaan, ligt al bij de Kamer en had eigenlijk in juni behandeld moeten zijn. Door de ,,drukke agenda's'' van de Kamerleden was het daar nog niet van gekomen.

Het CDA is het helemaal met de VVD eens dat de Kamer nu actie moet ondernemen. ,,Bespottelijk dat Pronk de telers en kwekers zo in een onmogelijke positie brengt'', aldus Van Ardenne (CDA). ,,De tuinders moeten hun teelt kunnen afronden. We zitten midden in de zomer en die middelen zijn nu nodig.''

Ook D66 steunt de actie van de VVD. ,,Wat Geluk voorstelt is in lijn met de afspraak in de Kamer om deze middelen te gedogen'', meent Ter Veer (D66). Het gedogen van de middelen is volgens hem nodig in afwachting van een wetswijziging die de middelen definitief zal toestaan.