Inspectie onderzoekt klinieken tbs-patiënten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat vanaf september onderzoeken of tbs-klinieken voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Naar aanleiding van problemen met de Van Mesdag-kliniek in Groningen heeft minister Korthals van Justitie het ministerie van Volksgezondheid gevraagd de andere vier rijks- en acht particuliere klinieken voor psychiatrische behandeling van criminele patiënten door te lichten.

De inspectie zal onder meer toetsen of de kwaliteit van de behandeling en het gebruik van geneesmiddelen aan de regels van respectievelijk de Kwaliteitswet en de Wet op de geneesmiddelen voldoen. Uit een eerder onderzoek van de inspectie in de Van Mesdag-kliniek bleek dat de behandeling beneden de maat was, onder meer omdat werknemers nauwelijks werden bijgeschoold. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat het onderzoek van de inspectie een ,,regulier'' onderzoek is dat los staat van de problemen in de Van Mesdag-kliniek.In de particuliere Nijmeegse Pompekliniek is nauwelijks sprake van problemen volgens directeur J. Poelman, die twijfelt aan de noodzaak van het onderzoek. ,,Wij kennen geen personeelsproblemen en de behandeling van patiënten voldoet aan de eisen.'' Dat blijkt volgens hem onder meer uit een visitatie van de regionale inspectie en een onderzoek van de Centrale raad van advies psychopatenzorg en gevangeniswezen. Dat zegt ook W. Verberk van tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal. Er is volgens hem evenwel sprake van een tekort aan sociotherapeuten. ,,De situatie is minder dan ideaal maar nog steeds verantwoord.'' Ondanks uitbreiding van het aantal plaatsen sinds 1990 tot bijna 800, is er vanaf 1994 een ,,ernstig capaciteitsprobleem ontstaan'', volgens een rapport dat Justitie in mei publiceerde. De gemiddelde wachttijd voor een plaats in een tbs-kliniek bedraagt inmiddels meer dan een jaar. De inspectie heeft volgens het ministerie van Volksgezondheid begin volgend jaar alle klinieken bezocht en zal dan verslag doen van de resultaten.