`Geen abortus in Ierland'

De Ierse procureur-generaal Michael McDowell heeft gewaarschuwd voor aanpassing van de abortuswetgeving. McDowell vindt verkrachting onvoldoende reden voor een abortus. Volgens de jurist, adviseur van de regering van premier Ahern, bestaat het gevaar dat vrouwen zeggen dat ze verkracht zijn om een abortus te krijgen. Het katholieke Ierland heeft een zeer strenge abortuswetgeving. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, bij voorbeeld als het leven van de moeder ernstig in gevaar is, is een abortus toegestaan. Veel Ieren willen de bestaande abortuswet versoepelen in geval van verkrachting en incest, maar slechts weinigen zijn voorstander van een liberale wetgeving.