Doodstraf

E.J.Dionne constateert in NRC Handelsblad van 18 juli dat de mening van de Democraten in de VS over de doodstraf aan het schuiven is. Dit is een juiste en tevens bemoedigende constatering. Het lijkt er inderdaad op dat de vaak heftige discussies over de doodstraf veel Amerikanen aan het twijfelen hebben gebracht.

Gedurende de afgelopen 6 jaar is het aantal voorstanders van de `zwaarste aller straffen' teruggelopen van 80 naar 66 procent. Dat is een aanzienlijke afname. Het is bepaald niet te boud te stellen dat de gematigder opstelling van de Democraten inzake de doodstraf een gevolg is van de veranderende publieke opinie in de VS. In dit licht bezien is het bovendien verheugend te constateren dat ook in het Republikeinse kamp de officiële mening over de doodstraf kritisch wordt geëvalueerd. Ter illustratie hiervan kan dienen het besluit van de Republikeinse gouverneur George Ryan van Illinois om alle doodvonnissen in zijn staat op te schorten.

Ryan nam deze opzienbarende maatregel nadat bekend was geworden dat 13 van de ongeveer 150 ter dood veroordeelden in zijn staat ten onrechte waren veroordeeld. Blijkbaar zijn ook de Republikeinse vertegenwoordigers van `Law and Order' gevoelig voor het feit dat de doodstraf ook onschuldigen treft.

Tegelijk met deze positieve tendensen in de VS moet helaas geconstateerd worden dat het aantal voorstanders van de doodstraf in Nederland gestaag stijgt. Blijkens opiniepeilingen is ongeveer de helft van de Nederlanders vóór de doodstraf. In Nederland staat de doodstraf nauwelijks nog op de politieke agenda. Politici die zich openlijk uitspreken vóór de doodstraf, riskeren hun politieke carrière. Dat de Haagse politiek zich hierover geen zorgen schijnt te maken, is misschien wel illustratief voor de kloof die tussen kiezers en gekozenen is ontstaan.

    • Koos Nuninga