Chávez: de winnaar spreekt

De voormalige paratrooper Hugo Chávez werd zondag `gerelegitimiseerd' als president van Venezuela. Vlak na het bekend worden van de uitslag sprak hij duizenden aanhangers twee uur lang toe vanaf het balkon van zijn presidentiële paleis. Hieronder een samenvatting: de retoriek die Venezuela in vervoering brengt.

,,Leve Venezuela! Leve de Revolutie!'' (Applaus) ,,Geliefde mensen, geliefd volk. Hier sta ik, onder de ogen van God, God de Almachtige onder wiens leiding de heroïsche revolutie van Venezuela een nieuwe, glorieuze etappe bereikt heeft. Dankzij God, dankzij jullie, het volk, míjn volk. Ik Hugo Chávez spreek vanaf dit balkon mijn woorden van dankbaarheid uit, van exaltatie. Ja, exaltatie over dit heldhaftige volk, het grootse volk van Venezuela, het grootste volk dat er bestaat.'' (Applaus)

,,Een verenigd volk zal nooit worden verslagen. Nooit meer zal dit volk de vernedering, de uitbuiting en de armoede beleven van het sinistere regime dat dit land de afgelopen veertig jaar te gronde heeft gericht.'' (Applaus) ,,Ik roep de woorden aan van Simon Bolívar, de grote vader, de vader van Venezuela. Zijn woord was: eenheid. Uit naam van hem roep ik op tot de eenheid van alle Venezolanen van goede wil. Want vandaag, op de historische dag van 30 juli 2000, begint de nieuwe fase van de Bolivariaanse revolutie. De fase van de economische en sociale opbouw van Venezuela. Op 15 december 1999 werd onze nieuwe glorieuze republiek geboren met de aanname van een nieuwe grondwet. Nu, vandaag, houden we onze republiek ten doop.'' (Applaus)

,,Daar is een kind. Voor wie anders dan dit onschuldige kind strijden wij onze revolutionaire strijd? Ik beloof dat alle kinderen een familie zullen krijgen, eten, kleren, scholen en huizen. We zullen de kinderen hun rechten teruggeven die hun door de vorige republiek, de republiek van de corruptie, was afgepakt.'' (Applaus)

,,Voor het vaderland bouwen we nieuwe Bolivaarse scholen waar de kinderen gratis opleiding krijgen. Ontbijt, middageten, avondeten, computers, internet. Gratis. Dat is het nieuwe economische model van onze republiek. We kunnen niet alleen afhankelijk zijn van onze olie. We gaan een solide economie bouwen. Met kleine en grote bedrijven, landbouw, technologie, energie, communicatie. Over zes jaar heeft Venezuela zijn waardigheid én zijn geluk hervonden. Geluk, broeders en zusters, geluk!'' (Applaus)

,,Ik Hugo Chávez word niet gedreven door persoonlijke ambitie. Het enige dat ik wil is dat jullie gelukkig zijn. Alles wat mij van dit leven rest, schenk ik jullie. Ik geef mijn leven aan het Venezolaanse volk in een gebaar van onderwerping aan dit nobele volk.'' (Applaus)

,,Ja, want ik voel de pijn van dit volk elke dag. Het houdt me `s nachts wakker en doet me lijden. Ik hou van jullie. Eenheid, zei Bolívar, eenheid broeders en zusters. De eenheid maakt ons onoverwinnelijk, en zorgt dat de revolutie niet meer kan worden gestuit.'' (Applaus)

,,Tegen mijn vijanden zeg ik: ik haat jullie niet meer. Ik heb zoveel liefde in mijn hart dat er geen plaats is voor rancune. Met de woorden van Bolívar zeg ik: ik vergeef jullie. Nee, ik haat degenen niet meer die mij door de modder hebben gesleurd, de Judassen die mij hebben verraden en een dolk in mijn rug hebben gestoken. Ik vergeef. Bij God, grote Vader, ik vergeef hen. Om het volk te kunnen geven wat het verdient. Want jullie verdienen het, mijn heroïsche volk. Jullie zijn het grootste volk van Amerika. Het Venezolaanse volk is onoverwinnelijk. Een revolutionaire omarming. Want liefde wordt met liefde terugbetaald.'' (Applaus. Chávez heft het volkslied aan.)