Centrales leveren Delta half miljard op

Het afstoten van het belang in elektriciteitscentrales levert energiedistributiebedrijf Delta ruim een half miljard gulden op. Delta krijgt dat door de opsplitsing van EPZ. EPZ was eigenaar van een aantal centrales in Noord-Brabant en Zeeland; Delta bezat eenderde en Essent tweederde van de aandelen. Onlangs werdt EPZ opgesplitst. Omdat de boedel niet eerlijk was verdeeld, moet Essent nog een bedrag van 550 miljoen gulden aan Delta betalen.