Beroep Mink K. door Europees Hof verworpen

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft het beroep van Mink K. tegen zijn veroordeling wegens wapenhandel niet ontvankelijk verklaard. De veroordeling van K. tot zes jaar gevangenisstraf blijft daarmee in stand. Volgens een van K.'s cassatie-advocaten, T. Spronken, ageerde haar cliënt in beroep tegen het gebruik van anonieme getuigen in zijn zaak. Volgens het Europese Hof is de veroordeling van K. niet in beslissende mate op verklaringen van die getuigen gebaseerd en is er voor het overige voldoende bewijs voor een veroordeling. K.'s aangevochten veroordeling dateert uit 1996. Hij was destijds betrokken bij een zaak waarin een grote hoeveelheid wapens, explosieven en drugs werd gevonden in een woning aan de Amsterdamse Newtonstraat. Volgens de commissie-Kalsbeek, belast met het onderzoek naar de de aanbevelingen van de IRT-commissie, speelde K. een prominente rol bij de import van 15.000 kilo cocaïne, in de jaren 1991-1994, toen het IRT op zijn ondergang afstevende.