Alitalia weigert KLM te betalen

Alitalia is niet van plan om de 220 miljoen gulden terug te betalen die de KLM aan leningen aan de Italiaanse luchtvaartmaatschappij had verstrekt tijdens de inmiddels afgebroken fusiebesprekingen.

In plaats daarvan legt de Italiaanse maatschappij een schadeclaim neer van 250 miljoen euro (550 miljoen gulden) bij KLM dat in de ogen van de Italianen bewust op een breuk heeft aangestuurd met Alitalia om vervolgens fusieonderhandelingen te kunnen openen met British Airways. Alitalia beweert dat het contractueel recht heeft op een schadeclaim. Dat zou tijdens de fusieonderhandelingen juridisch zijn vastgelegd. Bovendien wil Alitalia, daarin gesteund door de Italiaanse overheid, dat een internationale arbitragroep zich uitspreekt over het geld van de lening die KLM (dat door Alitalia is vastgezet op een aparte rekening) terugeist van Alitalia. Vorige week verklaarde KLM-topman Leo van Wijk dat de voornaamste reden dat KLM de fusie heeft afgeblazen ligt in het feit dat het nieuwe Milanese vliegveld Malpensa niet tot de `hub' (een overstapplaats voor met name intercontinentale passagiers) werd ontwikkeld die KLM en Alitalia bij het begin van de fusiebesprekingen voor ogen stond. Een groot deel van het (internationale) vliegverkeer bleef plaatsvinden vanaf het oude Milanese vliegveld Linate. Malpensa vormde volgens Van Wijk ,,de hoeksteen'' van de fusieplannen.

Maar Alitalia veegt deze argumenten van tafel. Het dreigt KLM met een schadevergoeding van 250 miljoen euro omdat de Nederlandse maatschappij de onderlinge alliantie eenzijdig heeft verbroken. Dat blijkt ook uit opmerkingen van topman Domenico Cempella in een vergadering met de raad van bestuur van Alitalia. Hij herinnerde eraan dat Alitalia de breuk van begin af aan `illegitiem' heeft genoemd. Nu volgens Cempella is vastgesteld dat KLM de alliantie op oneigenlijke gronden heeft verbroken en Alitalia daardoor meer dan 50 miljoen euro schade heeft geleden ,,brengt dat een sanctie ten laste van de Nederlandse maatschappij van 250 miljoen euro met zich mee'', aldus Cempella.

KLM wil op haar beurt de honderd miljoen euro terug die is betaald als bijdrage voor de ontwikkeling van het Milanese vliegveld Malpensa. Bestuursleden van Alitalia hebben nogmaals duidelijk laten weten dat de maatschappij niet van plan is dat geld terug te betalen. Zij worden daarin gesteund door Italiaanse regeringskringen die eveneens uitermate zijn geïrriteerd door het afbreken van de fusieonderhandelingen. Het duidelijkst werd dat onder woorden gebracht door minister van Financiën Vincenzo Visco, die slechts zijdelings met de alliantie te maken heeft gehad. Hij verklaarde tegen de begrotingscommissie van de Senaat dat KLM ,,absoluut ongerechtvaardigde'' argumenten heeft aangevoerd voor de breuk met Alitalia. Hij uittte daarbij ook kritiek op de ,,onaangename manier en toon'' waarop KLM haar besluit heeft bekendgemaakt. Om half een vanmiddag had de KLM nog geen reactie beschikbaar.