Abvakabo en Kiem willen fuseren

De vakbonden Abvakabo FNV en FNV Kiem stevenen af op een volledige fusie. In december moeten de beslissing hierover tijdens een buitengewoon congres worden genomen. De Abvakabo heeft 360.000 leden. Onder hen bevinden zich niet alleen ambtenaren, maar ook werknemers van voormalige staatsbedrijven (zoals KPN) en aan de overheid gelieerde sectoren (gezondheidszorg). Kiem heeft 55.000 leden in de grafische sector, de media en de kunst- en cultuursector.