Boete dreigt voor bouwbedrijven

Enkele honderden bouwbedrijven hangt een boete van maximaal 2000 gulden boven het hoofd omdat zij nog steeds geen risicoinventarisatie hebben opgesteld. De Arbeidsinspectie gedoogt sinds dit voorjaar niet langer dat de bedrijven niet beschikken over documenten waarin de risico's voor werknemers in kaart zijn gebracht. Hoewel het aantal dodelijke ongevallen in de bouw vorig jaar flink is afgenomen, baart het relatief hoge aantal minder ernstige ongelukken de Arbeidsinspectie zorgen.