Winst Gelderse Papier

Gelderse Papiergroep, dat wordt overgenomen door het Italiaanse Gruppo Favini, heeft zijn winst fors verhoogd. Het resultaat na belastingen over het eerste halfjaar nam toe van 2,1 naar 6,6 miljoen gulden. De winstgroei is echter geflatteerd door de boekwinst van 4 miljoen uit de verkoop van de VHP Veiligheidspapierfabriek in Ughelen. Die transactie zorgde voor een omzetvermindering van 129 tot 117 miljoen.