Voicestream

Bij het artikel Deutsche Telekom koopt Voicestream (in de krant van maandag 24 juli, pagina 9) staat een tabel met prijzen die bij grote overnames in de telecomsector per abonnee zijn betaald. De overnameprijzen zijn echter niet per abonnee berekend, maar per gebruiker. Een gezin of bedrijf met een abonnement, telt verschillende gebruikers.