Steden betalen voor huursubsidie

Staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) laat zo'n driehonderd woningverhuurders in 150 gemeenten ruim twintig miljoen gulden meebetalen aan de kosten van huursubsidie. Zij krijgen die boete omdat de uitgaven voor huursubsidie in hun gemeente meer zijn gestegen dan de norm. Ook een aantal gemeenten moet extra bijdragen aan de meerkosten. Het is de eerste keer dat de staatssecretaris gemeenten, woningcorporaties en particuliere verhuurders laat bijdragen in de extra kosten die hij voor de huursubsidie moet maken. In het subsidiejaar 1998-1999 steeg het bedrag dat gemiddeld aan subsidie wordt uitgekeerd met 3,7 procent, dit is 0,4 procent meer dan als norm was afgesproken. Hierdoor was Remkes 34 miljoen gulden meer kwijt aan huursubsidie dan begroot was. Daarvan wil hij nu twintig miljoen terughalen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam namen de kosten te veel toe.