Borst wil rem op de fusies in `zorgmarkt'

Minister Borst (Volksgezondheid) wil een rem op fusies van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en verzekeraars. Te veel concentratie maakt een behoorlijke concurrentie onmogelijk. Ze gaat het voor nieuwe (commerciële) hulpverleners gemakkelijker maken om tot de zorgmarkt toe te treden.

Borst schrijft dit in haar reactie op een onderzoek naar de machtsconcentraties bij ziekenhuizen, in de ouderenzorg en bij verzekeraars. Het onderzoek leert dat hulpverleners en verzekeraars te weinig belang hebben bij een efficiënt werkende gezondheidszorg. Te veel bepalen de hulpverleners zelf welke zorg wordt verleend, te weinig wordt rekening gehouden met de wensen van de consument.

De fusies en concentraties van de afgelopen decennia hebben er toe geleid dat er in veel regio's sprake is van monopolievorming. Daardoor heeft het vrijwel geen zin om verzekeraars meer vrijheid te geven bij de inkoop van de benodigde hulp. Het afschaffen, zoals Borst wil, van de verplichting om instellingen te contracteren, leidt pas tot efficiëntere en beter zorg als de verzekeraar in een regio ook daadwerkelijk iets te kiezen heeft.

Als niet langer het aanbod van hulp bepalend is voor de consumptie en de nadruk meer komt te liggen op wat de consument wil, zal de behoefte aan concentratie bij de hulpverleners wel verdwijnen, zo verwacht Borst. Zij wil daarnaast die regels schrappen die, vaak onbedoeld, fusies stimuleren. Zo kijkt ze of ze geen einde moet maken aan de `fusiebonus': een groot ziekenhuis krijgt relatief meer geld dan een klein. De regel dient er toe grotere ziekenhuizen te compenseren voor het feit dat zij in het algemeen `zwaardere' en dus duurdere patiënten behandelen dan de kleinere ziekenhuizen.

Borst wil ook dat er in elke regio minimaal twee zorgverzekeraars actief zijn. Ze erkent dat ze hierbij een beetje moet schipperen want om de hulpverleners tot meer efficiency te bewegen moeten zij de macht van een dominante verzekeraar voelen. Verzekeraars moeten de mogelijkheid krijgen hulpverleners extra te belonen of, indien nodig, te beboeten.