Verlies Expo 2000 meer dan 2 miljard

Het verlies van de Expo 2000 in Hannover wordt waarschijnlijk groter dan de 1,8 miljard mark (ruim 2 miljard gulden) waarop de organisatie sinds de rampzalig slecht bezochte openingsweek van de wereldtentoonstelling had gerekend.

De bezoekersaantallen blijven ook in de vakantietijd tegenvallen. Vooraf hadden de Duitse organisatoren gerekend op meer dan 40 miljoen bezoekers, het aantal dat de wereldtentoonstelling in Sevilla in 1992 haalde. Hiervoor is een bezoekersaantal van gemiddeld 250.000 per dag nodig, maar tot nu toe trekt de Expo 200 niet meer dan hoogstens 80.000 mensen per dag. Als een van de oorzaken van het tegenvallende bezoek noemt de organisatie de gebrekkige promotie voor de Expo 2000. Er zal de komende maanden dan ook enkele tientallen miljoenen mark extra aan reclame en publiciteit worden besteed.

Critici van de Expo noemen ook de hoge toegangsprijs (ongeveer 80 gulden voor een hele dag) als oorzaak. Hans Cornelissen, de directeur van de stichting Nederland Wereldtentoonstellingen, heeft ook kritiek op de inhoud: hij vindt dat de Expo 2000 `een te hoog vakantiegehalte' heeft.

Cornelissen zet vraagtekens bij de opzet van het vierjaarlijkse evenement. Nederland moet volgens Cornelissen goed nadenken voordat het mee gaat doen aan de wereldtentoonstelling in Japan in 2005. ,,De Wereldtentoonstelling in deze vorm past niet meer in deze tijd met al zijn mogelijkheden op technisch gebied'', zei Cornelissen tegen het Algemeen Nederlands Persbureau. ,,We moeten ons afvragen of het wel interessant is, zeker commercieel gezien. Bij de huidige opzet zou deelname drie keer zo duur worden als de 60 miljoen gulden die het nu kost. Dat heeft alleen zin met een volstrekt andere aanpak''.

Het fenomeen Wereldtentoonstelling moet meer diepgang krijgen, vindt Cornelissen. Hij ziet mogelijkheden voor een vierjaarlijks evenement waarbij ,,de hele wereld zich buigt over een enkel thema, bijvoorbeeld de problemen rond watervoorziening. Via een expo zou een beweging op gang kunnen worden gebracht om oplossingen te creëren. Wel met paviljoens, maar dan ook met conferenties, topontmoetingen met ministers en bijeenkomsten van universiteiten''.

Overigens is het Nederlandse paviljoen nog steeds een van de populairste op de Expo in Hannover. Het aantal bezoekers van het paviljoen ligt volgens Cornelissen op schema. Gerekend is op in totaal 2,5 miljoen mensen tot het einde van het evenement op 31 oktober.