ABN Amro: duurzaam

ABN Amro is lid geworden van de World Business Council for Sustainable Development. Het gaat om een groep van 130 bedrijven in 20 landen die zich richt op duurzame ontwikkeling, voortkomend uit een combinatie van economische groei, milieu en sociale aspecten. De financiële man in de raad van bestuur van ABN Amro, T. de Swaan, gaat de bank vertegenwoordigen in de bestuursraad.