Bulgaars gif naar Rotterdam

Een lading van 47 ton zwaar giftig afval uit Bulgarije wordt op kosten van de Nederlandse overheid naar Rotterdam vervoerd en verbrand. Het is de eerste keer dat giftig afval uit Oost-Europa naar Nederland wordt gehaald om op kosten van de overheid te worden verwerkt.

Een woordvoerder van het ministerie van VROM bevestigt dat het gaat om ,,een pilot-project, dat mogelijk een vervolg gaat krijgen''. Het giftige afval, verouderde pesticiden, is aan boord gebracht van een schip dat overmorgen vertrekt uit de Bulgaarse havenstad Boergas. In Rotterdam zullen de pesticiden worden verbrand door afvalverwerker AVR. Volgens een woordvoerder van AVR gaat het om ,,klasse 1 afval, de gevaarlijkste soort''. VROM betaalt 250.000 gulden, ook AVR draagt bij in de kosten.

De 47 ton pesticiden werd dertig jaar lang bewaard in onbewaakte opslagplaatsen. In Bulgarije ligt nog ongeveer 3.000 ton vergelijkbaar afval. Volgens een woordvoerder van het Bulgaarse ministerie van Milieu vormt ,,de slechte conditie van de opslagplaatsen een serieus gevaar voor het milieu''. De pesticiden dreigen in het grondwater terecht te komen en daarmee het drinkwater aan te tasten.

Het ministerie van VROM heeft besloten het transport en de verwerking te betalen omdat ,,Bulgarije het afval niet zelf kan verwerken'', aldus een woordvoerder. ,,Maar het kan ook niet blijven liggen in lekkende en verrotte loodsen. Dus moet je het weghalen en zorgen dat het verbrand wordt.''

Volgens Eco Matser, hoofd afdeling giftige stoffen bij Greenpeace, is het transport ,,een goede zaak''. ,,De enorme hoeveelheden pesticiden die in heel Oost-Europa liggen vormen een tijdbom. Het is goed dat daaraan iets gedaan wordt.'' Matser is wel van mening dat ,,in principe de chemische industrie en producenten van pesticiden zelf verantwoordelijk zijn voor het opruimen van hun afval''. Ook de stichting Natuur en Milieu vindt het een ,,hele goede zaak''. Volgens een woordvoerder is ,,het prima dat Nederland dit op zich neemt en voorkomt dat deze giftige stoffen daar in de natuur terechtkomen''. Volgens de Bulgaren hangt een goede verwerking van de overgebleven pesticiden, noodzakelijk voor toetreding tot de Europese Unie, af van het succes van dit pilot-project.

M.m.v. Dessislava Damianova