Aantal zware delicten gestegen

Het aantal zeer zware delicten dat in Nederland wordt gepleegd, neemt toe. In 1999 steeg het aantal delicten waarop 9 jaar celstraf of meer staat met 6 procent.

Dit staat in het jaarverslag 1999 van het openbaar ministerie. Volgens het OM nam met name het aantal aanrandingen, verkrachtingen, brandstichtingen, bedreigingen en mishandelingen toe. Het aantal ontuchtzaken daalde.

Het OM nam vorig jaar 565.000 strafbare feiten in behandeling. Dat is een toename van 2 procent, die vooral wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal zaken bij kantongerechten door intensievere verkeerscontroles.

Er waren vorig jaar 6,5 miljoen beschikkingen wegens verkeersovertredingen. De rechtbanken behandelden dit jaar 11.000 zaken minder als gevolg van een daling van het aantal diefstallen.

Het aantal strafbare feiten dat wordt gepleegd door minderjarigen laat volgens het OM ,,een voortdurende stijging'' zien. Jongeren onder de 18 zijn vooral meer geweld en seksueel geweld gaan plegen.

Hierdoor is het aantal geweldszaken niet afgenomen, al tekent het openbaar ministerie hierbij aan dat dit niet hoeft te betekenen dat er ook meer geweld voorkomt.

Deze cijfers kunnen gekleurd zijn doordat justitie en politie een grotere prioriteit geven aan jeugdcriminaliteit en geweld.

Hoewel seksuele misdrijven in 1999 hoog op de maatschappelijke agenda stonden door ernstige ontucht- en moordzaken, blijkt volgens het OM dat het aantal seksuele delicten niet erg verandert.

Dat geldt evenmin voor ontuchtzaken in het bijzonder. ,,Het aantal zaken ligt al jaren op ruim 2.000'', aldus het OM. Het gaat hier om seksuele delicten binnen en buiten de huiselijke sfeer, en om zowel volwassen als minderjarige slachtoffers.

In 1999 heeft het openbaar ministerie in totaal 13.477 drugszaken in behandeling genomen; in ruim 8.000 zaken daarvan ging het om harddrugs.

In ,,enkele honderden zaken'' betrof het de bedrijfsmatige teelt van cannabis.