FEO-GASY

Hallelujah, loof de Heer. Net als je denkt dat je voorgoed blasé bent en niet meer vatbaar voor schone toonkunst, is slechts één minuut voldoende om je weer te doen geloven. De wonderdoeners zijn afkomstig van Madagascar en traden onder de groepsnaam Feo-Gasy al een paar keer in Nederland op. Hun a capella zang viel toen al op als bijzonder melodieus maar op de nieuwe cd Ramano komt er nog iets bij: een soms bijna religieuze bezieling.

De harmonieën van de vijf mannen van Feo-Gasy doen soms denken aan de koorzang uit Zuid-Afrika zoals die bedreven wordt door Black Mambazo en idem Umfoloso. De Malagasiërs hebben echter minder pretenties en uiten zich minder strak en puriteins. Als het resultaat gediend wordt door wat ondersteunend gitaarspel of een simpele `ketsa'-schudbus dan gebeurt dat ook. Ook is enkele stukken een houten fluit te horen, prachtig bespeeld door leider Rakoto Frah. De klemtoon blijft echter liggen op de stemmen, ook in `O! isa e!' waarin Feo-Gasy er blijk van geeft ook meeslepend te kunnen neuriën.

Feo-Gasy: Ramano (Daquí 332 008). Distr. Harmonia Mundi-Nandi.