Achteruitgang in zaak-Sahara

De jongste onderhandelingen, in Londen, tussen Marokko en het onafhankelijkheidsfront Polisario over de toekomst van de Westelijke Sahara hebben geen enkele vooruitgang opgeleverd. ,,In plaats van de problemen op te lossen heeft de bijeenkomst in een achteruitgang geresulteerd'', aldus de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, in een rapport dat hijzelf als somber kwalificeerde. De ontmoeting in Londen had plaats onder leiding van Annans speciale vertegenwoordiger voor de Sahara, de vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker. Marokko en Polisario hebben in 1988 een vredesplan van de VN aanvaard dat voorziet in een referendum waarin de bewoners van de Westelijke Sahara zich uitspreken voor voortzetting van het Marokkaanse bestuur dan wel onafhankelijkheid. Beide partijen zijn het sindsdien niet eens kunnen worden wie stemgerechtigd zijn. Annan suggereert nu dat men gaat praten over een andere formule, zoals mogelijk autonomie voor het gebied binnen Marokkaanse grenzen.