Tweede Kamer wil andere oplossing voor `pergola'

De Tweede Kamer wil dat minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) een alternatief zoekt voor een viaduct in het tracé van de HSL-Zuid over de A4 bij Hoogmade. Het kunstwerk, ook wel de `pergola' genoemd, is in totaal bijna 3 kilometer lang en een gedeelte van 600 meter wordt tien meter hoog.

Netelenbos betoogt dat ze geen geld heeft voor een duurdere oplossing, waarbij de snelweg verdiept zou worden aangelegd, zodat de trein via een brug op maaiveldhoogte kan passeren.

Het Kamerlid Feenstra (PvdA) heeft Netelenbos inmiddels schriftelijke vragen gesteld. Hij spreekt van een ,,absurde situatie''. Het viaduct op betonnen pilaren zou immers vlak ten noorden komen van de boortunnel, die voor 900 miljoen gulden nu juist wordt gebouwd om het landschap van het Groene Hart te ontzien. Ook het Kamerlid Leers (CDA) deelt de zorg van Feenstra. Hij herinnert aan een toezegging van Netelenbos' voorgangster Jorritsma om de oplossing van dit probleem hoge prioriteit toe te kennen.

Eerder al had een meerderheid in de Kamer de minister verzocht geen onomkeerbare stappen te nemen bij de aanbesteding van dit project. Die aanbesteding moet binnenkort zijn beslag krijgen.

De Kamer wenst na het zomerreces eerst nieuw overleg met de minister over de kwestie. Bewonersgroepen uit de omgeving dringen al jaren aan op een alternatief voor de `pergola'.

Netelenbos wijst erop dat de begroting voor de HSL-Zuid toch al wordt overschreden. Het ontbreekt haar aan de circa 45 miljoen gulden die voor een verdieping van de A4 nodig zou zijn.