Frankrijk verkleint tekort met meevaller

Door hogere belastingopbrengsten dan verwacht heeft de bloeiende economie van Frankrijk het land een nieuwe ,,meevaller'' van bijna 10 miljard gulden opgeleverd. Deze mededeling deed de drie maanden geleden aangetreden minister van Financiën, Laurent Fabius, deze week in betrekkelijke stilte. Hij voegde er in één adem aan toe dat de meevaller in zijn geheel besteed zal worden aan terugdringing van het begrotingstekort. In het voorjaar werd al bekend, dat dit was teruggelopen van 2,7 procent van het BNP tot 1,8 procent, maar daarmee was het altijd nog hoger dan het gemiddelde (1,2 procent) van de landen in de euro-zone. Daarom was ,,Europa'' niet blij met de besteding van de vorige meevaller van ruim 15 miljard gulden aan belastingverlagingen en aan budgetverruimingen van de onderwijs- en gezondheidszorgsector.

De vorige ,,cagnotte'' was inzet van heftig nationaal getouwtrek. Ieder – van onderwijs tot gezondheidszorg en de belastingbetaler – eiste zijn deel op van de vetpot. Tot die opwinding had president Chirac bijgedragen door vorig jaar op de nationale feestdag, 14 juli, te onthullen dat er ,,verschrikkelijk veel geld'' in de staatskas vloeide, maar dat de toenmalige minister van Financiën, Christian Sautter, al zijn best deed om ,,dit gegeven aan het oog te onttrekken''. Daarmee was de beer los, die Sautter uiteindelijk, eind maart van dit jaar, van het ministeriële pluche verjoeg. Premier Jospin zag zich vervolgens gedwongen om ,,de vruchten van de economische bloei'' aan de Fransen ,,terug te geven''.

Fabius heeft er lessen uitgetrokken door direct melding te maken van de meevaller en de besteding daarvan. De begrotingsdeskundigen in de Assemblée dienden gisteren een wetsvoorstel in dat voorziet in meer openheid in het budgetbeheer van de overheid. Daarmee dringen ze aan op herziening van een wet uit 1959, die het budgetoverzicht en de beslissingen van het Minister van Financiën goeddeels aan parlementaire waarneming en controle onttrekt.