Garantiefonds voor rampen in veeteelt

Een bankenconsortium onder aanvoering van NIB Capital heeft een garantiefonds opgericht dat de financiële gevolgen van calamiteiten als varkenspest en gekkekoeienziekte een stuk verlicht. In het consortium zitten verder ABN Amro, ING en Rabobank. Het convenant Diergezondheidsfonds wordt volgende week ondertekend. Gezamenlijk hebben de banken 850 miljoen gulden toegezegd, 400 miljoen voor de runder- en 450 miljoen voor de varkensector. Het voordeel is dat de veehouders pas achteraf betalen om het bedrag dat uit het fonds is gehaald, gezamenlijk weer aan te vullen. Dit voordeel heeft in de gesprekken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en het productschap Vee, Vlees en Eieren de doorslag gegeven bij hun zoektocht naar een oplossing voor geldverslindenden rampen.