Verborgen moeders

De bespreking in deze krant van `Verborgen moeders' deel 2 in NCRV's Dokument van 26 juni, behoeft enige kanttekeningen. `Verborgen moeders' zijn vertellingen van twee vrouwen die pijnlijke herinneringen hebben aan zwangerschappen door incest. De vrouwen bleven op eigen verzoek anoniem. Ze wilden de daders van het misbruik niet aanklagen maar een steun zijn voor die vrouwen die nog zwijgen. In deel 2 vertelt Annemarie voor het eerst in het openbaar haar verhaal, waarin ook sprake is van ritueel misbruik en het doden van baby`s. Recensent Maarten Huygen acht het verhaal zo ongeloofwaardig dat hij de vrijheid neemt allerlei onzorgvuldigheden in de vorm van een soort aanklacht te stoppen.

,,In drie kwartier werd niet duidelijk wie de verwekker van de kinderen was,'' aldus Huygen. In drie kwartier zegt Annemarie tweemaal dat het haar niet om de daders is te doen maar om het herkrijgen van haar vrijheid door met het verhaal naar buiten te komen. ,,Zij heeft dit verhaal niet aan haar vrienden verteld, maar wel op tv.'' Dit kan Huygen nergens op baseren en is ook onjuist. Een schare van vertrouwelingen is al jaren op de hoogte, ook binnen haar eigen familie. Volgens Huygen heb ik het verhaal niet voldoende gecheckt. De betrokken daders ontkennen, zijn overleden of onbekend. Daarom bevat de uitzending gedeelten van een gesprek tussen Annemarie en de zedenpolitie. De politie legt haar uit dat bewijzen heel moeilijk te vinden zullen zijn. Wat doet Huygen? Hij schrijft dat Annemarie spreekt met twee `jonge' – lees onervaren – politiemensen. De twee zijn rond de 35 en 45.

In plaats van een evenwichtige beschouwing van dit tere onderwerp besluit Huygen met een slotoffensief: ,,De NCRV heeft deze vrouw misbruikt.'' Ik kon het niet nalaten mijn slachtoffer om commentaar te vragen: ,,Dit is daderstaal. In de ogen van Huygen ben ik een zielig en onnozel iemand, die zich in de val van een programmamaker heeft laten lokken. Je kan beter zeggen: ik heb de NCRV misbruikt, want door de uitzending heb ik mijn eigenwaarde en vrijheid weer teruggekregen.''