Iran maakt zich grote zorgen over drugs en prostitutie

Ten teken dat de realiteitszin in de Islamitische Republiek Iran steeds toeneemt heeft een hoge functionaris publiekelijk gewaarschuwd dat drugsverbruik wijd verspreid is onder de jeugdige Iraanse bevolking, en dat ook prostitutie onderwerp van grote zorg is. Tot dusverre gaven de autoriteiten nooit toe dat prostitutie een probleem kon zijn in een islamitisch land, hoewel prostituees steeds meer zichtbaar worden op straat. Op het gebied van drugs was men onder druk van de groeiende omvang van het probleem wel al een stuk realistischer geworden – sinds enkele jaren voorziet de verder zeer harde antidrugswet in resocialisering van niet-criminele verslaafden in plaats van zero tolerance – maar niet eerder werd een dermate zwarte situatie geschilderd.

De gemiddelde leeftijd van prostituees in Iran is de laatste paar jaar van 27 jaar tot 20 jaar gedaald, aldus een rapport van Mohammad Ali Zam, hoofd van de Organisatie voor Kunst en Cultuur van de gemeente Teheran, dat gisteren in de Iraanse pers werd gepubliceerd. Zam bracht zijn rapport maandag uit tijdens een publieke zitting van de gemeenteraad van Teheran. Volgens het rapport is in 1998 en 1999 de prostitutie onder middelbare scholieren met 635 procent toegenomen. Negentig procent van de meisjes die van huis weglopen komen volgens hem in de prostitutie terecht. Hij gaf geen verdere cijfers. Ten aanzien van het drugsprobleem zei hij dat er nu volgens officiële cijfers 2 miljoen verslaafden zijn op een bevolking van circa 65 miljoen, en dat drugsgebruik rage is op school. ,,Elke dag wordt in Teheran vijf ton drugs geconsumeerd'', zei hij.

Zam wees er verder op dat het aantal zelfmoorden vorig jaar met 109 procent is toegenomen, en in Teheran 100.000 verzoeken om echtscheiding zijn ingediend. Tevens constateerde hij een toenemende onverschilligheid ten aanzien van morele waarden onder de jeugd. Hij stelde dat werkloosheid, die met name jongeren treft, en armoede voornaamste oorzaken zijn van deze ,,sociale afwijkingen''. Volgens hem leven 12 miljoen mensen in Iran onder de armoedegrens. Twintig procent van de bevolking bezit 80 procent van de rijkdommen van het land.

Zam hield de door hervormingsgezinde aanhangers van president Khatami gedomineerde gemeenteraad voor dat hij zich niet moet tevreden stellen met het bouwen van autowegen en het verfraaien van de stad met bloeiende parken. Naast het bouwen van culturele centra moeten volgens hem in samenwerking met de bevolking stappen worden genomen om de vernietiging van morele waarden in de maatschappij te voorkomen.