Den Haag wil De Appel behouden

Met een gemeentelijke subsidie van 3 miljoen gulden op jaarbasis kan toneelgroep De Appel mogelijk blijven bestaan. De Haagse wethouder van Cultuur Engering stelt de gemeenteraad in haar Kunstenplan 2001-2004 daarom voor de huidige gemeentelijke subsidie tot dat bedrag te verhogen. In oktober beslist de gemeenteraad over dit voorstel. De Appel krijgt momenteel 2,7 miljoen gulden subsidie van de gemeente en 1,1 miljoen van het Rijk. Zowel landelijke als gemeentelijke adviescommissies oordeelden dat die subsidies konden worden stopgezet, omdat het gezelschap te weinig vernieuwend zou zijn. Onbekend is nog hoe staatssecretaris van Cultuur, R. van der Ploeg, met dat advies zal omgaan. Als hij rond Prinsjesdag besluit de subsidiekraan dicht te draaien, kan De Appel ,,in wat beperkter vorm'' blijven voortbestaan dank zij de gemeentelijke subsidie, aldus Engering.