CDA'er Burgers burgemeester in Middelburg

De CDA'er D. Burgers, voormalig burgemeester van Den Bosch, wordt waarnemend burgemeester van Middelburg. Hij volgt L. Spar van der Hoek (VVD) op, die zijn functie gisteren met onmiddellijke ingang heeft neergelegd.

Spar van der Hoek heeft de Zeeuwse commissaris van de koningin, W. van Gelder, meegedeeld voor onbepaalde tijd met verlof te gaan. Twee weken geleden had de gemeenteraad van Middelburg zijn vertrouwen in Spar van der Hoek ingetrokken.

Burgers was al eerder waarnemend burgemeester van de Zeeuwse hoofdstad. Van 16 januari 1996 tot 1 juni 1997 nam hij die rol op zich, nadat burgemeester C. Rutten van Middelburg naar Breda was vertrokken. De benoeming van diens opvolger liep vertraging op als gevolg van de gemeentelijke herindeling waarbij Arnemuiden bij Middelburg werd gevoegd.

Commissaris van de koningin Van Gelder had graag een VVD'er in de plaats van Spar van der Hoek aangesteld, maar in ,,liberale kringen was niemand beschikbaar''.

Op 23 juni nam de gemeenteraad van Middelburg een motie van wantrouwen aan tegen Spar van der Hoek. Kort daarvoor hadden alle wethouders het vertrouwen opgezegd in de burgemeester, die onder meer intimiderend gedrag jegens ambtenaren en manipulatie van wethouders en ambtenaren werd verweten. Bovendien zou hij problemen hebben gekregen door dubieuze declaraties.

Commissaris van de koningin Van Gelder treedt ,,zo spoedig mogelijk'' in contact met de raadslieden van Spar van der Hoek en de gemeente Middelburg over een afvloeiingsregeling.

Als beide partijen daarover overeenstemming hebben bereikt, zal de minister van Binnenlandse Zaken, K. de Vries, beslissen over het ontslag van Spar van der Hoek.