Vaker onderzoek na dood van kind

De ministers Borst (Volksgezondheid) en Korthals (Justitie) laten onderzoeken of het mogelijk is bij kinderen die onder vreemde of onverklaarbare omstandigheden overlijden standaard sectie te laten plegen om de doodsoorzaak vast te stellen.

Er zou daarvoor een protocol moeten worden opgesteld waar artsen zich dan aan dienen te houden.

Op die manier wordt het psychologisch gemakkelijker voor een huisarts gemakkelijker om de dood van een kind waarvan hij vermoedt dat het is mishandeld en daaraan zou kunnen zijn bezweken bij de lijkschouwer te melden.

Om die stap te vergemakkelijken wordt ook nog nagegaan of het daarbij helpt als de melding wordt gedaan aan een team waarin behalve de lijkschouwer ook een rechercheur en iemand van de kinderbescherming is opgenomen.

Nu zou een arts soms nalaten een vermoedelijk onnatuurlijke dood bij de gemeentelijke lijkschouwer te melden omdat hij vreest dat hij daarmee zijn relatie met de ouders op het spel zet.

Bovendien zou zijn beroepsgeheim het nu lastig kunnen maken om verdere stappen te ondernemen.