`Hulp in Srebrenica hard nodig'

Vijf jaar na de val van de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië leven moslims nog in angst voor Serviërs. Een Nederlandse werkgroep wil hier iets aan doen.

De werkgroep Nederland-Srebrenica wil komend najaar een aantal Nederlandse vrijwilligers naar Srebrenica sturen om de terugkeer en de reïntegratie van moslims te vergemakkelijken. Abel Hertzberger van de werkgroep kwam op het idee.

Hoe hard is de hulp nodig?

Hertzberger: ,,Heel hard, dat heb ik in april nog met eigen ogen gezien. Veel overlevenden onder de moslims willen terugkeren naar Srebrenica. Ze bezoeken de enclave al regelmatig om in hun dorpen puin te ruimen en om te kijken of ze hun huizen weer bewoonbaar kunnen maken. Onze werkgroep wil daarbij op beperkte schaal helpen, zoals ze afhankelijk van de vaardigheid van de vrijwilligers ook wil meewerken in ziekenhuizen en bij het lesgeven op computers en in scholen. We willen vanzelfsprekend ook bijdragen aan het verkleinen van de spanning tussen de Serviërs en de moslims. Van een vreedzame samenwerking tussen de twee bevolkingsgroepen is geen sprake, er heerst vijf jaar na de val van de moslim-enclave onder de moslims veel angst.''

Heeft u in Srebrenica over uw plan contact gehad met het gemeentebestuur en de bevolking?

,,Ja. De burgemeester, de moslim Mandzic, de Servische loco-burgemeesters en de wethouders – ze zijn aangesteld na de verkiezingen van vorig jaar, waaraan verrassend veel moslims meededen – staan er positief tegenover. De Servische bevolking? Weet ik niet precies. Ik ontmoette op straat een Servische hardliner. `Karremans is goed', riep hij, terwijl hij een maaiende beweging maakte, alsof hij een machinegeweer hanteerde. Maar ik heb ook reacties gehad van Serviërs die heel positief tegenover de moslims stonden. Die zeiden iets van: `We hebben de moslims zo veel aangedaan, laten we proberen iets goeds voor hen te doen nu ze terugkeren'. De Vrouwen van Srebrenica, de beweging van overlevenden met wie onze werkgroep al jaren contact heeft, hebben veel begrip voor ons initiatief. `Super, super', kreeg ik van een aantal van hen te horen.''

Heeft u over uw plan contact gehad met de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken?

,,Nog niet. Morgen presenteren we onze projectbeschrijving. Daarin laten we weten dat we met allerlei instanties samenwerken, zoals The Office of the High Representative van de Verenigde Naties en de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN.''

Heeft u vrijwilligers en geld?

,,De Werkgroep-Srebrenica heeft geen leden, wel een bestuur en 500 geïnteresseerden. Het zijn mensen die voelen dat Nederland in het drama-Srebrenica geen schuld heeft, maar wél politiek verantwoordelijk was. De politiek maakte fouten rondom de uitzending van Dutchbat. De geïnteresseerden vinden dat Nederland een specifieke verantwoordelijkheid heeft; er is wél iets te repareren. Het werven is begonnen. Ik reken op een redelijke respons: studenten, verplegend personeel, computertechnici, handige mensen. De vrijwilligers, ik denk aan ongeveer honderd per jaar, zullen telkens twee maanden gaan. Reis en verblijf moeten ze zelf betalen. De bedoeling is dat hun familie, vrienden of collega's op het werk dat ondersteunen en op die manier hun betrokkenheid tonen. Ook andere sponsors kunnen zich melden. Ook bij ons, onze werkgroep heeft contact met bedrijven en hulporganisaties die ons initiatief mogelijk steunen. Halen we dit jaar 150.000 gulden binnen, dan is dat een mooi begin.''

DOSSIER SREBRENICA www.nrc.nl