Cult-wildernis

Een uitstekend idee van Peter Schat om het onvoltooide Markermeer als enorme stille ruimte te zien, waar alleen maar iets niet mag (NRC Handelsblad, 1 juli).

Natuurbeschermers, beleidsmakers hebben de natuur in Nederland kapotbeheerd. De natuurparken zijn ecologische ruïnes geworden.

De vorm die door Peter Schat wordt voorgesteld, het menselijk genoom, doet er in dit geval niet zo veel toe. Natuur is een oneindige bron voor inspiratie, zij is mateloos spannend. Voor Peter Schat is het menselijk genoom een bron van inspiratie geweest.

Ik werk al enige jaren aan een plan waar natuur `tout court' in bescherming wordt genomen. Het is een concept voor realisatie van 5.000 hectare hedendaagse cult-wildernis in de Flevopolder dat per decreet 500 jaar ongemoeid wordt gelaten. Het is een uitstekende plek, omringd door beheerde natuurparken als de Veluwe, Oostvaardersplassen en Utrechtse heuvelrug. Het voorstel van Peter Schat zou hierbij een uitstekende aanwinst zijn.