Biologische landbouw groeit 10 procent

De oppervlakte biologische landbouw is in 1999 met bijna 10 procent gegroeid in vergelijking met 1998. Vooral de hoeveelheid grasland is toegenomen omdat meer melkkoeien- en geitenhouders biologisch zijn gaan werken, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. De biologische landbouw beslaat 21.500 hectare; dit is iets meer dan 1 procent van de Nederlandse landbouwoppervlakte. Minister Brinkhorst (Landbouw) streeft ernaar dat over tien jaar 10 procent van de landbouw zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest werkt. Het CBS telde vorig jaar 786 biologische boerenbedrijven in Nederland. Hiervan waren de meeste (131) in Gelderland. Flevoland heeft de grootste oppervlakte biologische landbouw, ruim 5 procent van het landbouwareaal in deze provincie.