Nederlandse waar

,,ER ZIJN MEER overeenkomsten dan verschillen tussen het Nederlandse en het Franse drugsbeleid.'' Dit rapporteerde minister Korthals (Justitie) vorige maand aan de Tweede Kamer naar aanleiding van bezoeken over en weer van missies uit de beide landen. Dat had de minister nu niet moeten zeggen. Aan de vooravond van het Franse voorzitterschap van de EU heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die een geheid recept is voor bonje. De inheemse teelt van cannabisproducten (`nederwiet') moet worden gedoogd. Onder strakke voorwaarden, dat wel.

De Kameruitspraak heeft betrekking op een reëel probleem dat in de wereld van het coffeeshopbeleid bekend staat als dat van de achterdeur. In de coffeeshop wordt de verkoop van softdrugs en detail (de voordeur) onder voorwaarden gedoogd. Maar de bevoorrading van de gedoogde verkooppunten aan de achterdeur blijft verboden. Intussen schieten de illegale kwekerijen van nederwiet als modieuze `paddo's' uit de grond. Voor de coffeeshop is er een overlastbeleid, voor de intensieve teler niet. Burgemeesters uit een aantal middelgrote steden, onder aanvoering van PvdA-prominent Stekelenburg, bepleiten een vergunningenstelsel.

DE SLAGZIN ,,koop Nederlandse waar'' klinkt goed maar is rijkelijk naïef. Aanbod van eigen bodem is `ongedoogd' al ruim voorhanden, maar er is geen enkele aanwijzing dat de consument er een buitenlands stickie minder om nuttigt. Bovendien komt de rechtvaardiging van het gedoogbeleid voort uit de noodzaak criminalisering van de individuele gebruiker te vermijden, niet uit de behoefte aan een erkenningsregeling voor groothandelaars of telers. Hoe denken de burgemeesters zo'n regeling trouwens ooit te kunnen controleren, nog afgezien van de omstandigheid dat internationale verdragen weinig speelruimte verschaffen voor hun wens?

Na een lange tijd van scepsis over de maakbaarheid van drugsbeleid die uit het burgemeestersvoorstel spreekt, is de stemming in de Kamer nu omgeslagen. Maar het is wel een heel krappe meerderheid, die ook nog mede afhankelijk lijkt van afwezigheid door ziekte. Stekelenburg en de zijnen hebben een punt binnengehaald dat de moeite van het noteren waard is. Bestuurlijk gesproken wringt er iets. Voor een serieus draagvlak voor een eenzijdige en ingrijpende beleidswijziging is méér nodig.