Wachtlijst voor cursus internet

De belangstelling van ouderen voor internet is in 1999 zo sterk gestegen, dat op diverse plaatsen in het land wachtlijsten zijn ontstaan voor cursussen. Dat meldt de Stichting SeniorWeb in haar jaarverslag 1999. Het aantal cursisten is met 150 procent toegenomen tot 25.000. Enkele duizenden mensen die zich hebben aangemeld in wijkcentra of bibliotheken om internet te ontdekken, kunnen niet terecht.