Vertrouwen producenten licht gedaald

De Nederlandse industrie heeft in mei meer orders ontvangen en de bedrijvigheid is ten opzichte van april weer toegenomen. Uit de conjunctuurtest van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de orderportefeuille goed gevuld is.

Het cijfer voor het producentenvertrouwen komt voor mei 1,2 procentpunt lager uit dan in april, toen deze indicator met 7,8 een recordhoogte bereikte. Toch blijft het vertrouwen hoog. De graadmeter komt in de eerste vijf maanden van dit jaar gemiddeld op 6,5 wat historisch gezien hoog is, aldus het CBS. De ondernemers verwachten voor juni tot en met augustus een minder hoge productiegroei dan in de afgelopen maanden. De industrie is tevreden over de orderontvangst in mei. De index voor de orderportefeuille bleef nagenoeg ongewijzigd 102,1 (maart 1996 = 100).