Eerdere verkoop nutsbedrijven

Regionale energiebedrijven mogen al worden geprivatiseerd voordat de markt volledig vrij is. Gemeenten die voor 1 januari 2003 hun bedrijf willen verkopen moeten dan wel de formele zeggenschap houden over het bedrijf. De aandelen dienen ze daartoe onder te brengen in een apart administratiekantoor.

Dat schrijft minister Jorritsma (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. Ze wil onder strikte voorwaarden gemeenten de kans geven hun regionale nutsbedrijven te verkopen voordat de energiemarkt begin 2003 volledig wordt blootgesteld aan vrije concurrentie.

Voordat de minister instemt met privatisering moet ten minste voldaan zijn aan twee voorwaarden: de beheerder van het regionale netwerk moet een onafhankelijke positie hebben en er dient adequaat toezicht op de energiedistributie te zijn. Is aan die voorwaarden voldaan, dan verleent de minister in beginsel toestemming voor verkoop van maximaal 49 procent van de aandelen. Wil een koper toch een meerderheidsbelang, dan moeten de aandelen worden gecertificeerd waardoor de formele zeggenschap tot en met 2002 bij de overheden blijft berusten.

Een deel van de Kamer is altijd fel gekant geweest tegen verkoop van nutsbedrijven in een nog niet volledig geliberaliseerde markt. PvdA'er Crone: ,,De privatisering gaat een stuk minder snel dan de minister eerst wilde. En de Kamer houdt het recht om bij de evaluatie van de Gaswet, in 2002, de privatiseringen terug te draaien of nog strengere regels te stellen.''

Jorritsma denkt de nadelen met regels te kunnen ondervangen, zodat binnen- en buitenlandse partijen toch de kans krijgen nu al overnames te doen.

De onlangs aangenomen Elektriciteits- en Gaswet kent bepalingen die een strikte scheiding aanbrengen tussen netbeheer en andere activiteiten van een energiebedrijf en bepalingen die het toezicht op de naleving van de voorschriften regelen.

Tot nu toe hebben alleen Haarlemmermeer en de regio Eindhoven hun regionale nutsbedrijven verkocht. Vooral de verkoop van gasbedrijf Haarlemmermeer, begin dit jaar, zorgde voor veel ophef, omdat dit gebeurde toen de nieuwe Gaswet nog niet eens was aangenomen. Jorritsma behield zich toen het recht voor de verkoop aan het Duitse WVG terug te draaien als zou blijken dat Haarlemmermeer niet aan de regels voldeed. Vorige week volgde Eindhoven en een aantal omliggende gemeenten, die hun nutsbedrijf voor bijna 900 miljoen gulden verkochten aan de Spaanse energiegigant Endesa.