Volksstemming asielzoekers

In Sint Annaparochie wordt een referendum voorbereid over de komst van asielzoekers. De raad is er tegen.

Een brievenschrijver vergeleek hem met Hitler. Een anonieme beller beet hem toe dat zijn `strot' moest worden afgesneden. Anne Feenstra uit het Friese Sint Annaparochie haalt zijn schouders op. Hij vond het alleen vervelend voor zijn ouders. ,,Zij hebben de oorlog meegemaakt en verborgen onderduikers.''

Feenstra is woordvoerder van het actiecomité `Dertig oké, 400 nee', dat een raadgevend referendum wil over de komst van een asielzoekerscentrum voor 400 bewoners in Sint Anna.

De gemeenteraad van Het Bildt wees een verzoek hiertoe vorig jaar oktober af. Gisteren diende voor de Leeuwarder bestuursrechter de beroepszaak die het comité tegen de afwijzing aanspande. De gemeenteraad oordeelde dat er een dringende reden is om van een volksraadpleging af te zien. Asielzoekers zijn ,,een kwetsbare groep'' en de opvang zou ,,urgent'' zijn.

Burgemeester K. Dankert lichtte gisteren toe dat het rijk een dringend beroep op gemeenten doet om vluchtelingen op te vangen. ,,De opvatting van de burgers laat ons niet onverschillig. Maar het dringend belang van een buitengewoon kwetsbare groep gaat voor. De raad vindt dat hij zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen.''

Volgens Feenstra zijn de gemeentelijke argumenten niet steekhoudend. ,,Van urgentie is geen sprake. Tussen de aanvraag van het COA en de opening van een asielzoekerscentrum ligt anderhalf jaar.'' Hij meent dat de noodzaak van opvang wordt overschat. ,,Er zijn 538 gemeenten in Nederland, maar nog geen derde heeft een asielzoekerscentrum met 400 bewoners. Terwijl de raadsleden denken dat iedere gemeente vluchtelingen mòet opvangen.''

De gemeente Het Bildt stelde drie jaar geleden een referendumverordening op, omdat ze burgers meer wil betrekken bij het beleid. Twee jaar geleden werd er een referendum gehouden over een dorpsstatus voor het gehucht Nij Altoenae. Feenstra: ,,Dan zou je toch bij zo'n gevoelig onderwerp als dit de burgers zeker moeten raadplegen. Al was het alleen maar om ze het gevoel te geven dat er naar hen geluisterd wordt.''

Hij meent dat tachtig procent van de inwoners van Sint Anna (4.000 inwoners) voor een referendum is. Maar Dankert verklaarde dat een referendum juist valse verwachtingen kan wekken bij de burger. ,,Ook al zegt de bevolking `nee', dan zal de raad toch zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.''

De rechter vroeg Feenstra welk nut een referendum dan nog had. Feenstra: ,,Hou je een referendum, dan weet de politiek of er draagvlak voor grootschalige opvang is.'' Hij gokt dat het merendeel van de bewoners voor kleinschalige opvang, van 100 à 200 asielzoekers, is. Maar daarover is nooit gesproken. ,,Toen wij dit aankaartten, kregen we het stempel van racist opgedrukt.''

Feenstra behandelt als ambtenaar van de gemeentelijke sociale dienst zaken van toegelaten asielzoekers. In het verleden werkte hij met vluchtelingen. Hij wenst dan ook niet als zodanig bestempeld te worden, zegt hij. Vierhonderd nieuwe bewoners erbij is gewoon veel, stelt hij. ,,Op een bevolking van 4.000 is dat één op tien. Vierhonderd nieuwelingen zullen veel impact hebben.''

Had de raad lef gehad, dan had hij de aanvraag van het COA afgewezen. ,,Dat deed de gemeente Lemsterland onlangs ook. Die wilden maximaal 250 asielzoekers. Het COA alleen 400. Toen ging het niet door.''

De bestuursrechter doet binnen zes weken uitspraak.