`Verdeeld' KLM liep BA mis

KLM en British Airways hebben ook in 1996 gesprekken gevoerd over een mogelijke fusie. De gesprekken werden toen gestopt door British Airways, omdat het American Airlines verkoos boven de Amerikaanse partner van KLM Northwest Airlines.

Maar ook interne problemen in de top van KLM hebben de gesprekken in 1996 gehinderd. Terwijl de toenmalige KLM-topman P. Bouw met de Britten onderhandelde, sprak ook president-commissaris C. Oort met de top van BA. Dit zou gebeurd zijn zonder medeweten van Bouw. Volgens direct betrokkenen voelde Bouw zich hierdoor gepasseerd en zou hij om die reden in '97 vervroegd bij de KLM zijn opgestapt.

Volgens Oort was er in zijn geval geen sprake van onderhandelingen, maar van een kennismakingsgesprek met BA-topman B. Ayling, waarbij ,,de mogelijke combinaties in de luchtvaart ter sprake kwamen en een nieuwe mogelijkheid tot samenwerken niet werd uitgesloten''. Oort: ,,Ik weet niet meer of ik de bestuursvoorzitter vooraf heb ingelicht. Mogelijk vond ik dat niet nodig voor een kennismaking, mogelijk heb ik hem pas na het gesprek op de hoogte gesteld.'' Bouw weigert commentaar.

De gesprekken, waaraan nooit ruchtbaarheid is gegeven, volgden op een mislukte fusiepoging van KLM en BA in 1992 die destijds officieel geweten werd aan een strijd over economische machtsverhouding. Volgens de betrokkenen liep het overleg spaak doordat president-commissaris van British Airways Lord King terugkwam op besluiten die toenmalig BA-topman Lord Marshall met de KLM-top genomen had over een samen te vormen gezamenlijke luchtvaartonderneming.

De BA-topman zou aan het hoofd van de nieuwe gezamenlijke onderneming komen te staan, de overige topfuncties zouden evenredig over de Engelsen en Nederlanders verdeeld worden. In februari 1992, vlak voor het stopzetten van de fusiegesprekken, kwam Lord King terug op deze besluiten. Hij wilde meer Britten in de top. De KLM'ers waren geïrriteerd over deze wijze van zaken doen en verweten de Britten dat ze onbetrouwbaar waren.

De meeste hoofdrolspelers uit 1992 en 1996 zijn nu opnieuw betrokken bij de onderhandelingen tussen KLM en BA over een mogelijke fusie. KLM heeft zakenbank ABN Amro als adviseur ingeruild voor de zakenbankier van toen, de New-Yorker S. Aziz, die nu bij UBS Warburg zit. Oort wordt deze zomer opgevolgd door F. Maljers als president-commissaris van KLM.

De Duitse Commerzbank stelt in een analyse dat een fusie tussen KLM en British Airways 16.200 banen zou kosten. Dat is ongeveer eenzesde van het totale aantal arbeidsplaatsen bij de twee luchtvaartmaatschappijen. Het merendeel van de banen (10.400), zou bij British Airways verdwijnen.

WIE PRAAT MET WIE? pagina 17