PREVENTIE

Ongedierte helemaal voorkomen is onmogelijk als in naastgelegen woningen geen maatregelen worden genomen. Op last van gemeente en politie kunnen buren worden gedwongen hun huis te laten ontsmetten. De overlast van kakkerlakken moet dan zo groot zijn, dat de volksgezondheid in het geding is. Een aantal tips om ongedierte zoveel mogelijk te vermijden:

Kakkerlakken Goed schoonmaken kan de opmars van kakkerlakken terugdringen. Let op plekken als de scharnieren van keukenkasten en ruimten achter koelkast of gasstel, waar gemakkelijk etensresten of vetspatten terechtkomen. Dat kakkerlakken niet mogen worden platgetrapt omdat de eitjes in het achterlijf dan juist naar buiten worden gedreven en zich verspreiden, is een hardnekkig misverstand. Een flinke trap maakt de eitjes kapot.

Muizen en ratten Laten zich niet altijd duidelijk zien en huizen bijvoorbeeld graag in kruipruimten, op verlaagde plafonds of in poreuze muren. Daar kunnen ze elektrische bedrading kapotknagen en kortsluiting veroorzaken. Ze moeten dus ook op deze plekken worden bestreden. Woningen op hooggelegen etages kunnen wel degelijk muizennesten bevatten. Muizen zijn goede klimmers en klauteren eenvoudig langs bakstenen of verweerde muren omhoog.

Bijen Bijennesten mogen niet zonder meer worden verwijderd of bestreden. Alleen als een professionele imker het nest niet kan verwijderen, omdat het diep in een buitenmuur zit bijvoorbeeld, is chemische bestrijding toegestaan. Stop gaten in buitenmuren waar bijen of wespen uitkomen nooit dicht. De achtergebleven dieren worden dan agressief en banen zich een weg in de andere richting, het huis in bijvoorbeeld.

Duiven In sommige gemeenten wordt een duivenoverschot voorkomen door verdelging. De meeste ongediertebestrijders zijn minder rigoureus en kunnen netten leveren die duiven van het balkon houden. Ook spijlen op de rand die het duiven onmogelijk maken te landen, zijn effectief.

Mieren Mierenplagen zijn in een vroeg stadium te bestrijden met lokdoosjes. Veel mensen zweren bij een rij stuivers voor de drempel. Het is nog onduidelijk welke stof in de munt mieren afschrikt.

Slakken Slakkenoverlast in de tuin is te bestrijden met speciale korrels. Ruim wel dagelijks de dode slakken op, om overlast van vliegen te voorkomen.

Bron: de Algemene Haagse

Ongediertebestrijding.