Bevolkingsprobleem

Tweede-Kamerlid Dittrich is van mening dat voorkomen moet worden, dat Nederland straks 20 miljoen inwoners telt (NRC Handelsblad, 5 juni).

De bevolkingsproblemen dienen ter discussie te worden gesteld zonder te ontaarden in vreemdelingenhaat. Als remedie tegen de bevolkingstoename noemde Dittrich onder meer ,,het tegen het licht houden van de kinderbijslag en allerlei fiscale regelingen voor de ouders. De emigratie van boeren dient gestimuleerd te worden.''

Mijn vraag is: Als men zich uitsluitend bezig houdt met genoemde voorstellen en de jaarlijkse toestroom van circa 50.000 asielzoekers, van wie het overgrote deel geen politieke vluchteling is, onbeperkt laat doorgaan, zal de wens van Dittrich dan niet illusoir blijken te zijn en de 20 miljoen in het verschiet liggen?

Dittrich heeft volkomen gelijk. Een ieder weet het. De verantwoordelijke policiti lopen alleen om de hete brij heen.

Niemand waagt het te zeggen, dat de overbevolking mede veroorzaakt wordt door de niet te stuiten toestroom van aielzoekers.