Spanjaard verlaat dodencel Florida

Een nieuw proces voor de in de Verenigde Staten ter dood veroordeelde Spanjaard Joaquín José Martínez heeft in Spanje voor nationale hoop en opluchting gezorgd. Martínez, die zich reeds drie jaar in een dodencel in Florida bevindt, werd eerder veroordeeld wegens moord op een drugshandelaar en diens vrouw in 1995. Een Amerikaanse topadvocaat, die werd ingehuurd na een nationale inzamelingsactie in Spanje, wist het Hooggerechtshof van Florida ervan te overtuigen dat de bewijsvoering in het proces dermate slordig was dat een herziening van de rechtzaak op zijn plaats is. Het Hof vernietigde het vonnis en wees de zaak gisteren terug naar de rechtbank.

De zaak-Martínez groeide de afgelopen jaren in Spanje uit tot een nationale actie om een landgenoot van de elektrische stoel te redden en een algemeen protest tegen de doodstraf in de Verenigde Staten. Vrijwel alle politieke partijen, de regering, Senaat, de regiobesturen, gemeenteraden en mensenrechtenorgansaties tekenden protest aan tegen het vonnis. Ook de Paus werd ingeschakeld om Martínez vrij te krijgen.

De veroordeling kent alle trekjes van een geslaagde thriller. Martínez heeft vanaf het begin aan ontkend dat hij de dader was van de moord op de drugshandelaar Douglas Lawson en diens vriendin Sherrie McCoy. Hoewel er geen directe bewijzen waren dat hij de dader was, veroordeelde een rechtbank in Florida hem tot de elektrische stoel op basis van de getuigenis van zijn ex-vrouw Sloane Millian.

Volgens Millian had Martínez tegenover haar verklaard de moorden te hebben gepleegd.

Ter ondersteuning van haar betoog leverde de vrouw een videoband waarop zij de getuigenis van Martínez zonder diens medeweten zou hebben opgenomen. De kwaliteit van de band was evenwel dermate erbarmelijk dat er een transcriptie werd bijgeleverd die echter drie maal zoveel tekst bevatte als op video te horen was. Als bijkomend bewijs nam de rechtbank in overweging dat Martínez een gewelddadig karakter had, na insinuaties van de politie dat hij zijn ex-vrouw had mishandeld. Het klunzig optreden van Martínez' toenmalige advocaat maakte de kwestie er ook niet beter op.

De hoogste rechter in Florida oordeelde in zijn gisteren gepubliceerde vonnis dat er in eerste aanleg ,,een opeenstapeling van procesmatige schendingen'' was begaan. De kwestie zal naar verwachting volgend jaar opnieuw voorkomen. Martínez zal de komende dagen vanuit de dodencel worden overgebracht naar een normale gevangenis.